Prohlížíte neaktualizované stránky, nové informace jsou k dispozici na www.evoluce.eu

Vítejte na našem webu

 

Dne 2. 2. 2016 ve 13 hodin v Žabčicích jsme založili společenství s názvem:

- E V O L U C E -

Idea společenství:

Vyvést současnou společnost z marasmu porušených lidských vztahů a dostat jí na úroveň, kdy člověk člověku bude člověkem (přítelem) a ne vlkem.

Bližší poslání a cíle společenství:

  • Nebojovat proti současnému způsobu života v naší společnosti, ale vytvořit mu alternativu.
  • Navrhnout, dle současných zákonů, co nejvíce funkční alternativu současného systému, pracující na základech spolupráce a vzájemné pomoci uvnitř tohoto společenství.
  • Navrhnout způsob jednání a chování uvnitř společenství mezi jejími členy, který bude sepsán do "morálního kodexu". Duch tohoto kodexu, založený na Božích principech, bude pro členy společenství závazný, budou jej dodržovat a ctít.
  • Zaregistrovat právní formu společenství. Tento kodex a model fungování společenství, bude základem pro vytvoření její právní formy.
  • Následně umožnit mezi členy společenství vzájemnou spolupráci a pomoc v rovině hmotné i duchovní. Člen bude moci svou pomoc (služby, výrobky) poskytovat ostatním členům za přiměřené náklady (včetně mzdových nákladů apod.).
  • Šířit ideu společenství mezi ostatní občany. Našim konáním - vzájemnou pomocí a obecně výhodami plynoucími ze členství - vzbudit zájem u dalších jedinců se zapojit do spolupráce uvnitř společenství.
  • Dotvořit organizační strukturu uvnitř společenství. Dle uvážení ji rozčlenit na centrálu a ekonomicky samostatné obecní komunity. Zavést pravidla mezi centrálou a lokálními - obecními - komunitami v duchu "morálního kodexu".
  • Následně zaregistrovat společenství jako politické hnutí, které od spodu, tedy z komunit lidí (samospráv), bude delegovat své zástupce.


Zakládající členové:
Jan Mačto, Domanín
František Krůtil, Podivín
Dagmar Bohunová, Žabčice

Čestný člen
Antonín Mareš, Rakovník,
podpis Antonína Mareše garantuje zakladatel Jan Mačto


Zde máte možnost se seznámit se záznamem pořízeným v okamžiku založení společenství

KLIKNI NA


VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI TOHOTO WEBU

POKUD MÁTE ZÁJEM SE K NÁM PŘIPOJIT,

pak nás kontaktujte e-mailem ( jan.macto@seznam.cz)

nebo telefonicky (420) 608 119 880

(kontakt - pan Jan Mačto)


Novinky

Informace pro návštěvníky

02.02.2016 14:01
Dnešního dne 2. 2. 2016  ve 13 hod. bylo založeno společenství nazvané EVOLUCE

—————


Anketa

Uvažujete o členství?

ANO
81%
26

NE
19%
6

Celkový počet hlasů: 32


Kontakt

Vedení společenství EVOLUCE

Jan Mačto

(420) 608 119 880


počítadlo.abz.cz